top of page

AVÍS LEGAL

Monestir Sancti Spritus el Real de Toro  i MM Dominicas amb DNI o NIF: R4900016I, per aquesta clàusula declina qualsevol tipus de responsabilitat que sorgeixi pels danys i perjudicis que es poden veure afectats a l'ús que els usuaris facin de la web, els seus serveis, continguts i enllaços. Així com dels perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de la manca d'operativitat i funcionament correcte de l'esmentat lloc web, indicant que en qualsevol cas no se'n fa responsable, ni garanteix la disponibilitat en tot moment del mateix, comprometent-se, sempre que li sigui possible, a informar de les interrupcions en el funcionament del lloc web.

JURISDICCIÓ  I LLEIS APLICABLES.

Les relacions contractuals que sorgeixin de l'ús de la present pàgina web es regiran en tot cas per la legislació espanyola, que serà aplicable per interpretar i dotar de validesa el que estableix aquesta pàgina web.

L'usuari de la pàgina web se sotmet amb renúncia de qualsevol altre fur a dirimir les controvèrsies sorgides de l'ús i la interpretació de la web als jutjats de Zamora.

bottom of page