top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Monestir Sancti Spritus el Real de Toro  i MM Dominicas amb DNI o NIF: R4900016I, per aquesta clàusula declina qualsevol tipus de responsabilitat que sorgeixi pels danys i perjudicis que es poden veure afectats a l'ús que els usuaris facin de la web, els seus serveis, continguts i enllaços. Així com dels perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de la manca d'operativitat i funcionament correcte de l'esmentat lloc web, indicant que en qualsevol cas no se'n fa responsable, ni garanteix la disponibilitat en tot moment del mateix, comprometent-se, sempre que li sigui possible, a informar de les interrupcions en el funcionament del lloc web.

MM. Dominiques- R4900016I

M Sancti Spiritus C/ Cant, 27

49800, Toro (Zamora)

bottom of page