top of page

AVISO LEGAL

Mosteiro de Sancti Spiritus el Real de Toro  e MM Dominicas con DNI ou NIF: R4900016I, declina calquera tipo de responsabilidade que se derive dos danos e prexuízos que poidan verse afectados polo uso que os usuarios fagan do sitio web, dos seus servizos, contidos e ligazóns. Así como os danos e prexuízos que se poidan producir como consecuencia da falta de operatividade e correcto funcionamento do citado sitio web, indicando que en ningún caso non se fai responsable, nin garante a súa dispoñibilidade en todo momento, comprometéndose, sempre que sexa posible. , para informar de interrupcións no funcionamento do sitio web.

XURISDICCIÓN  E LEIS APLICABLES.

As relacións contractuais que se deriven do uso deste sitio web rexeranse en todo caso pola lexislación española, que será de aplicación para interpretar e dar validez ao establecido no devandito sitio web.

O usuario do sitio web sométese, con renuncia a calquera outro foro, a resolver as controversias derivadas do uso e interpretación do sitio web aos xulgados de Zamora.

bottom of page