top of page

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Mosteiro de Sancti Spiritus el Real de Toro  e MM Dominicas con DNI ou NIF: R4900016I, declina calquera tipo de responsabilidade que se derive dos danos e prexuízos que poidan verse afectados polo uso que os usuarios fagan do sitio web, dos seus servizos, contidos e ligazóns. Así como os danos e prexuízos que se poidan producir como consecuencia da falta de operatividade e correcto funcionamento do citado sitio web, indicando que en ningún caso non se fai responsable, nin garante a súa dispoñibilidade en todo momento, comprometéndose, sempre que sexa posible. , para informar de interrupcións no funcionamento do sitio web.

MM. Dominicas- R4900016I

M Sancti Spiritus C/ Canto, 27

49800, Bull (Zamora)

bottom of page